i Talvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Alta kommune

Tettsted, tidligere egen kommune