på Rottås, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 89, Rotås

Skrivemåter
Rottås (vedtatt av kartverket 17.12.1992)
Rottåsen (avslått av kartverket 17.12.1992)