på Aulset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Til 1838: Gagnat tinglag
1866–1963: Straumsnes kommune

Matrikkel
1724: mnr. 9, Ulset
1840: mnr. 47, Ulsæt (Ulfvasæt)
1890: gnr. 7, Aulset, «Alm. skr. Ulset»
1950: gnr. 7, Aulset
Fra 1964: gnr. 110