i Rypdalshagen, Rypdal, Tresfjord

Opprinnelig umatrikulert plass under senere gnr. 14, bnr. 8

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune