på Rimstad, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 79, Rimstad