i Søre Sunnmøre

Sorenskriveri
Opprettet da Sunnmøre ble delt ved reskript av 2.11.1798

Prosti