i Skogan, Toven, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 35, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 235, bnr. 3