på Strandheim, Okshola, Sør-Vågsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Kinn kommune

Matrikkel
3.12.1976 utskilt fra gnr. 108, bnr. 3, som bnr. 76
Fra 2020: gnr. 308, bnr. 76