på bnr. 1, Rypdal, Tresfjord

Kalt Pettergarden

Gnr. 14

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune