i Neset, Svinabøen, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass. Siste beboer døde 1822