i Hagen, Øvre Espelii, Sør-Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 141, bnr. 17 og 23