på Røysa, Kyrkjesylte, Tresfjord

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 13, Kirkesylte, bnr. 25, Røysa. Skyld: 8 øre