på Midtre Fjell, Sør-Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1805: Aurdal prestegjeld (se der)

Matrikkel
Mnr. 70
1838: mnr. 126
1886/90: gnr. 138, Fjeld mellem
1950: gnr. 138, Fjeld mellem (overstrøket: Fjeld mittre)

Skrivemåter
Midtre Fjell (godkjent av kartverket 1974, anbefalt form, merknad: «Matr.: Fjeld mellom»)
Fjell, midtre (godkjent av kartverket 1974)