i Oppistua, Skar, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 97, Skar, bnr. 2, Skar. Skyld: 7 mark 34 øre