på Kringeli, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1805: Bruflat sogn i Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
Mnr. 118
1838: mnr. 105, Kringlelien
1886/90: gnr. 117, Kringle
1950: gnr. 117, Kringli

Skrivemåter
Kringeli (1974)
Kringle (1973)