på bnr. 1, Løvika, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Løvik, bnr. 1, Løvik, Nilsgården

Etter hvert kalt Nilsgarden