på Sør-Aukra kyrkjegard

Sivil tilhørighet
Før 1924: se Otrøy kyrkjegard, Aukra
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune (Otrøy kyrkjegard)