på Holmestad, Ræstad, Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1924: Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 427, bnr. 8

Kalt Ræstadholm