i Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Opprettet ved deling av Aukra kommune 1.1.1924
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune