på Nastad, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1692: Gagnat (Tingvoll) tinglag
1866–1963: Straumsnes kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune

Geistlig tilhørighet
1564: Tingvoll prestegjeld

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 135

Skrivemåter
Nastad (godkjent av kartverket 1970)
     Nattlestad (1597, NHD 1/4, s. 60)
     Nattlestadtt (1554, DN 21/1007)
     Natthlestadtt (1554, DN 21/1007)