på bnr. 9, Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Kirkesylte, bnr. 9, Kirkesylte. Skyld: 2 mark 87 øre

Kalt Ellinggarden