i Bakken (bnr. 3), Kjersem, Tresfjord

Umatrikulert plass (Nebbå) fra 1836
Utskilt som lnr. 61 C (Bakken) i 1868

Gnr. 18

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune