på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Kirkesylte, bnr. 7, Kirkesylte. Skyld: 4 mark 15 øre

Etter hvert kalt Larsgarden