i Lia, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Lien
Fra 1960: gnr. 87

Også kalt Jordalslia