på bnr. 4, Eikreim, Syvde

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vanylven kommune

Matrikkel
1950: gnr. 82, Eikrem, bnr. 4, Eikrem