på bnr. 2, Skorga, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 28, Skorgen, bnr. 2, Skorgen. Skyld: 1 mark 79 øre