i Fløgei, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Bruflat sogn i Aurdal prestegjeld
Fra 1805: Bruflat sogn i Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1838: mnr. 112, Flaageim
1886/90: gnr. 124, Flaageim («Udtales Fløgei»)
1950: gnr. 124, Flågeim (overstrøket: Fløgum)

Skrivemåter
Flogeim (1974)
Fløgei (1973)