på Søre Haugsrud, Haugsrud, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld (og senere kommune)

Matrikkel
Gnr. 73, bnr. 2