i Søndre Land

Sivil tilhørighet
Før 1848: Land kommune