på bnr. [00], Øvstedalen, Tresfjord

Matrikkel
Tidligere bruk under senere gnr. 15