på Eikrem, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1866–1963: Straumsnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Eikrem
Fra 1964: gnr. 106