i Offerdal, Sverige

Sivil tilhørighet
Fra 1974: Krokom kommune