på bnr. 3, Ellingsgarden, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Ellingsgården, bnr. 3, Ellingsgården. Skyld: 93 øre

Fra 1851 bodde brukerne på Kjelbotn
Kalt Jensgarden, antakelig etter bruker 1895–1930