på Jordalsneset, Nedre Jordal, Tingvoll

Matrikkel
Umatrikulert plass