på Indre Daugstad, Daugstad, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Daugstad, bnr. 8, Daugstad. Skyld: 2 mark 64 øre

Skrivemåter
Indre Daugstad (vedtatt av kartverket 7.7.1995)
Daugstad, indre (historisk form)

Også kalt Sørengarden