i Boksaspa, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1838 overført fra Gagnat (Tingvoll) tinglag til Gjemnes kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune

Matrikkel
1665 i Frei sogn i Tingvoll prestegjeld
1838 i Frei sogn i Kristiansund prestegjeld

Matrikkel
Mt. 1665: Boxaspen. Skyld: 2 spann
1840: mnr. 87, Bogsaspen. Skyld: 6 daler 4 ort
1890: gnr. 36, Bogsaspen
1950: gnr. 36, Bogsaspen
Fra 1964: gnr. 139

Skrivemåter
Boksaspa (vedtatt av kartverket 1992)
Bogsaspa (avslått 1992)
Bogsaspen (avslått 1992)
     Boxaspa (1460, DN 21/510)

På Aspøya