i Kvisvika, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Gagnat tinglag
Fra 1838: Gjemnes kommune
1890: Straumsnes kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune

Geistlig tilhørighet
1665: Tingvoll hovedsogn
1840: Kristiansund prestegjeld, Frei sogn
1890: Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sogn

Matrikkel
1840: mnr. 74, Qvisvik (Hvisvik). Skyld: 8 daler 2 ort 21 skilling
1890: gnr. 24, Kvisvik
1950: gnr. 24, Kvisvik
Fra 1964: gnr. 127

Skrivemåter
Kvisvika (vedtatt av kartverket 1995)
Kvisvik (avslått av kartverket 1995)