i Toten

Prestegjeld, 1826 delt i Østre og Vestre Toten