i Torvastad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Karmøy kommune