i Fredsvik, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 41
Fra 2020: gnr. 241

Skrivemåter
Fredsvik (vedtatt av kartverket 7.12.2012)
Fressvika (avslått av kartverket 7.12.2012)