i Sør-Fron

Sivil tilhørighet
Før 1851: Fron kommune
Fra 1851: Sør-Fron kommune
Fra 1966: Fron kommune
Fra 1977: Sør-Fron kommune