Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 3, bnr. 1

Kalt Olagarden