på Espelii, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Gnr. 141 (øvre) og 142 (nedre)