i Brattrud, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 23, Bratrud