på Skeidsvoll, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

1890: gnr. 16 Skeisvold

Nåværende skrivemåte godkjent 1970