i Nordgarden, Reitan, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 52, Reitan, bnr. 1, Reitan. Skyld: 1 mark 43 øre