på Raudsand, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1890: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 40
Fra 2020: gnr. 240