i Aspa, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1701: Gjemnes tinglag
1950: Frei kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune

Geistlig tilhørighet
1443: Tingvoll prestegjeld
1564: Tingvoll prestegjeld, Øre sogn

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 141

Skrivemåter
Aspa (godkjent av kartverket 1970)
     Store aspenn (1554, DN 21/1007)