i Svelvik

Sivil tilhørighet
Fra 19.8.1845: Svelvik ladested (under Drammen)
Fra 1.1.1964: Svelvik kommune
Fra 1.1.2020: Drammen kommune