på Vollen, Raknestangen, Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1924: Aukra kommune (s.d.)
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 3, Raknestangen. Skyld: 1 mark 50 øre
Fra 2020: gnr. 458, bnr. 3