ved Lyngør, Søndeled

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Dypvåg kommune
Fra 1960: Tvedestrand kommune

Geistlig tilhørighet
Fra reskript av 2.3.1742: Risør prestegjeld, Søndeled sogn
Fra 5.3.1813: Dypvåg hovedsogn