ved Hoemsvika, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gjemnes kommune