i Geilen, Nerem, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 19, Nærem, bnr. 9, Nærem. Skyld: 2 mark 68 øre

Uttale: Gjeilinn