på Eide, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 10, Eide med Midthaug, lnr. 22, Eide med Midthaug (kun ett bruk). Skyld: 5 daler 3 ort 7 skilling
Fra 1890: gnr. 50
Fra 2020: gnr. 250