i Fredsviklia, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 2, Lien. Skyld: 1 daler 7 skilling
Fra 1890: gnr. 42
Fra 2020: gnr. 242

Skrivemåter
Lia (godkjent av kartverket 1970)