i Flemma, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Flemmen
Fra 1965: gnr. 70