i Byfellii, Aurdal

Sivil tilhørighet
1838–93: Sør-Aurdal kommune
Fra 1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1805: Aurdal prestegjeld
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld (s.d.)

Matrikkel
Gnr. 120