på bnr. [0], Øvstedalen, Tresfjord

Matrikkel
Tidligere bruk under senere gnr. 15
Ca. 1733 ble jorden overført til bruket Teigen