på Rabben, Herje ytre, Veøy

1890: under gnr. 42, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (under gnr. 158, bnr. 3)